top of page

tir. 20. juni

|

Drammen

SPILLEROMMET PÅ KULTURYTRING: Klimatilpasning av fremtidens kulturliv, på kunstens egne premisser.

En samtale mellom artist og klimaforkjemper Marte Wulff og artist og miljøbyråkrat Einar Flaa - initiativtakere til foreningen Spillerommet - Nettverk for bærekraftig musikkfelt. Tema: Dagens og fremtidens musikk- og kulturliv i lys av klimasaken.

SPILLEROMMET PÅ KULTURYTRING: Klimatilpasning av fremtidens kulturliv, på kunstens egne premisser.
SPILLEROMMET PÅ KULTURYTRING: Klimatilpasning av fremtidens kulturliv, på kunstens egne premisser.

Tidspunkt & Sted

20. juni 2023, 10:00 – 21. juni 2023, 10:45

Drammen, Grønland 60, 3045 Drammen, Norge

Om Eventet

Billetter til Kulturytring! 

En samtale mellom artist og klimaforkjemper Marte Wulff og artist og miljøbyråkrat Einar Flaa - initiativtakere til foreningen Spillerommet - Nettverk for bærekraftig musikkfelt.

Tema: Dagens og fremtidens musikk- og kulturliv i lys av klimasaken.

Samtalen innledes av et kort foredrag og avsluttes med et musikalsk innslag.

Fokus på konsekvensene av klimaendringene har lenge vært fraværende i politikken; alle ressurser skulle brukes på utslippsreduksjoner. Det å bøte på og forebygge skader som følge av menneskeskapte klimaendringer var å innrømme at vi hadde tapt. Dette synet er endelig i ferd med å snu.

Klimakrisens konsekvenser er allerede over oss: Biomangfold dør ut, fremmede arter og nye sykdommer kommer inn, tropiske regnstormer på Østlandet og hetebølger og tørke på steder som til vanlig er kjølige og fuktige er blitt vanlig.

Endringene påvirker også kulturbransjen: Når samfunn destabiliseres og økonomiske forhold blir usikre, er det ofte kulturlivet som nedprioriteres. Spørsmålet er om det må være slik?

Som regenerativ og selvfornyende næring, er kunst en naturressurs som aldri går tom, og vokser under trygge, forutsigbare forhold. Slike forhold kan bransjen skape ved selv å lede an i den grønne omstillingen. Ved hjelp av kunstens iboende styrker kan vi bygge motstandskraft mot endring og ustabile samfunn, og vokse oss inn i det grønne skiftet.

Velkommen!

Share This Event

bottom of page