top of page

INSPIRASJON OG NYTTIGE LENKER

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren

The Green Producers Club er et kunnskapsknutepunkt som legger til rette for utveksling av erfaring og kunnskap mellom brukere av Verktøyet. Målet deres er å samle kultursektoren rundt samme oppdrag og metode for å måle og redusere utslipp.

En banebrytende non-profit som mobiliserer kunst og kultur for å ta grep mot klima- og økologisk krise

Et kompetansesenter for bærekraft og kultur med et allmennyttig formål: Hvordan kan norsk kulturliv minske sine klimautslipp og jobbe i samsvar med FN´s bærekraftsmål?

bottom of page